Taktu
Witam serdecznie na stronie mojej pracowni biżuterii autorskiej taktu.com. Zapraszam do zwiedzania i zakupów. Marta Kępska.
Regulamin sklepu

  

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.taktu.com

 

Sklep internetowy „Taktu”, działający pod adresem: www.taktu.com, prowadzi sprzedaż wyrobów za pośrednictwem Internetu.

Właścicielem Sklepu jest Marta Kępska, prowadząca działalność pod nazwą:

Taktu Marta Kępska , na podstawie wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Żabia Wola, nr 1042

NIP: 529-156-43-35

REGON: 140367864

Siedziba (adres do korespondencji):

Taktu Marta Kępska

ul. Kalinowa 4

96-321 Osowiec

 

Kontakt ze sklepem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: taktu@taktu.com

Kontakt telefoniczny jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 pod numerem Tel. 698-181-202.

Numer konta bankowego: mBank (BRE BANK S. A. ) 11 1140 2004 0000 3702 4078 6608

  

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży wyrobów znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego „Taktu”.

2. Do korzystania z usług Sklepu internetowego „Taktu” niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem niezbędnym dla wyświetlania stron www.

3. Klient może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.taktu.com.

4. Sklep internetowy „Taktu” realizuje zamówienia złożone przez Kupujących mających swój adres zamieszkania lub siedzibę na terenie Unii Europejskiej.

5. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie internetowym „Taktu”, zwaną dalej Kupującym jest konsument (w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta. Stroną dokonującą sprzedaży wyrobów zawartych w ofercie Sklepu internetowego „Taktu” jest Taktu Marta Kępska, zwana dalej także Sprzedawcą.

6. Przedmiotem sprzedaży są wyroby prezentowane przez Sklep internetowy „Taktu” na stronie www.taktu.com w chwili składania zamówienia.

7. Wszystkie ceny wyrobów prezentowane na stronie Sklepu internetowego „Taktu” podawane są brutto w polskich złotych (PLN). Cena podana przy każdym towarze nie zawiera kosztów przesyłki.

8. Ilość wyrobów jest ograniczona (1 sztuka) realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny wyrobów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz ich wycofania z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

§ 2

Składanie zamówień

1. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma na adres e-mail, który został przez niego podany wiadomość e-mail z informacją, że zamówienie dotarło do Sklepu internetowego „Taktu”.

2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że zamówiony towar jest dostępny w magazynie.

3. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sklep internetowy „Taktu” oraz warunki zamówienia potwierdzane są e-mailem na adres, który został podany przez Kupującego. Kupujący może sprawdzić także po zalogowaniu się w zakładce “Twoje zamówienia”.

4. O ostatecznej wartości pobrania lub kwoty przelewu i numerze konta, na które należy przelać pieniądze Sklep internetowy „Taktu” poinformuje Kupującego e-mailem:

1) przy płatności za pobraniem (płatność przy odbiorze przesyłki) – w dniu wysyłki.

2) przy płatności przelewem lub gotówką – w dniu przygotowania zamówienia.

5. W przypadku gdyby ostateczna cena (wartość pobrania lub kwota przelewu) uległa modyfikacji Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy.

6. Modyfikacja lub anulowanie zamówienia jest możliwa do czasu gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane. Kupujący może dokonać ww. czynności poprzez kontakt e-mailem pod adresem taktu@taktu.com.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 698-181-202.

7. Sklep internetowy „Taktu” udostępnia jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:

1) przelewem na rachunek bankowy Sklepu (w tytule proszę wpisać numer zamówienia; wyrób wysyłany jest po zaksięgowaniu ceny na rachunku bankowym),

2) szybkim przelewem za pośrednictwem serwisów przelewy24.pl, kartą płatniczą oraz PayPal

3) gotówką przy odbiorze – zapłata przy odbiorze towaru.

W przypadku płatności przy odbiorze Sklep internetowy „Taktu” ma prawo w uzasadnionych sytuacjach prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej lub mailowej tego typu zamówień.

8. Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane tylko z góry. Przelewem na konto Sklepu internetowego „Taktu”, przez PayPall, kartą płatniczą.

§ 3

Realizacja zamówień

1. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy rejestracji prawdziwych danych osobowych i kontaktowych. Sklep internetowy „Taktu” zastrzega sobie prawo do weryfikacji ww. danych.

2. W przypadku gdy zajdzie podejrzenie błędnego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub gdy zamówienie budzi inne, uzasadnione zastrzeżenia Sklep internetowy „Taktu” dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia zamówienia.

3. Realizacja zamówień płatnych przelewem rozpoczyna się po wpłynięciu pieniędzy na konto Sklepu internetowego „Taktu” .

4. Sklep internetowy „Taktu” realizuje wysyłkę zamówionych towarów za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczka priorytetowa polecona), przesyłek kurierskich DHL oraz paczkomatów InPost.

Koszty przesyłki:


paczkomat InPost to:

- 10 zł w przypadku płatności z góry (niezależnie od liczby zamówionych wyrobów)

- 16 zł w przypadku przesyłki "za pobraniem" (niezależnie od liczby zamówionych wyrobów) Płatność w paczkomacie tylko za pomocą karty płatniczej lub przez Pay By Link.

- 0 zł WSZYSTKIE ZMÓWIENIA, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKROCZY 600 zł

przesyłka kurierska InPost:

- 10 zł w przypadku płatności z góry (niezależnie od liczby zamówionych wyrobów)

- 16 zł w przypadku przesyłki "za pobraniem" (niezależnie od liczby zamówionych wyrobów)

- 0 zł WSZYSTKIE ZMÓWIENIA, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKROCZY 600 zł

przesyłka kurierska DHL to:

- 14 zł w przypadku płatności z góry (niezależnie od liczby zamówionych wyrobów)

- 18 zł w przypadku przesyłki "za pobraniem" (niezależnie od liczby zamówionych wyrobów)

- 0 zł WSZYSTKIE ZMÓWIENIA, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKROCZY 600 zł

 


Poczta Polska, Pocztex Express 24 to:

- 12 zł w przypadku płatności z góry (niezależnie od liczby zamówionych wyrobów)

- 18 zł w przypadku przesyłki "za pobraniem" (niezależnie od liczby zamówionych wyrobów)

- 0 zł WSZYSTKIE ZMÓWIENIA, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKROCZY 600 zł


 

Informacje o kosztach związanych z wysłaniem przesyłki znajdują się również w formularzu składania zamówienia i są uwidaczniane w momencie finalizowania zamówienia. Koszty te doliczane są do każdego zamówienia. Koszty przesyłek podane w formularzu dotyczą wyłącznie przesyłek krajowych. Koszty przesyłek zagranicznych (na terenie UE) są indywidualnie uzgadniane z Kupującym.

5. Sklep internetowy „Taktu” dołoży wszelkich starań, aby przesyłka została nadana w możliwie jak najkrótszym terminie. Przybliżony czas realizacji zamówienia (przygotowania do wysłania) wynosi średnio 48 godzin - dotyczy dni roboczych. Całkowity termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 30 dni od daty wpływu należności na konto Sprzedawcy lub potwierdzenia zamówienia przez Sklep internetowy „Taktu” w przypadku płatności za pobraniem.

6.W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania Kupujący zostanie o tym niezwłocznie zawiadomiony, najpóźniej w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie całą otrzymaną od Kupującego będącego konsumentem sumę pieniężną.

7. Wraz z towarem Kupujący otrzymuje dowód zakupu, tj. paragon fiskalny lub na życzenie fakturę VAT.

8. Jeśli zakupiony towar dotarł do Kupującego w stanie wskazującym na uszkodzenie mechaniczne lub jest niekompletny, Sprzedawca zaleca sporządzenie w obecności pracownika Poczty Polskiej protokołu reklamacyjnego oraz skontaktowanie się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

§ 4

Reklamacje (niezgodność towaru z umową)

1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.

2. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub e-mailem: taktu@taktu.com.

3. W przypadku złożenia reklamacji Kupujący powinien dostarczyć zakupiony towar na adres Sprzedawcy.

4. W przypadku umów zawartych z osobami mającymi status konsumenta, jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. Jeżeli kupujący nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

5. W przypadku umów zawartych z Kupującymi niebędącymi konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

  

§ 5

Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotów

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie internetowym „Taktu” bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie dziesięciu dni, licząc od dnia otrzymania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może być złożona pisemnie na adres Sklepu internetowym „Taktu” lub e-mailem na adres: taktu@taktu.com.

2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez konsumenta zobowiązany jest on na własny koszt do zwrotu otrzymanego towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem na adres Sprzedawcy. Towar powinien być zwrócony w stanie nie noszącym śladów użytkowania i wraz z kompletnym opakowaniem.

4. Pieniądze zostaną zwrócone przez Sprzedawcę na konto bankowe Kupującego lub przekazem pocztowym.

6. W przypadku pozostałych Kupujących, nieposiadających statusu konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§ 6

Rejestracja i ochrona danych osobowych

1. Kupujący wypełniając formularz rejestracyjny w Sklepie Internetowym „Taktu” dobrowolnie oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.

2. Kupujący wypełniając formularz rejestracyjny wyraża zgodę na umieszczenie podanych danych w bazie Sklepu Internetowego „Taktu” oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji i obsługi zamówień przez Sklep internetowy „Taktu”, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodne z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

3. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronach Sklepu internetowego pod adresem: www.taktu.com

4. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sklep Internetowy „Taktu” zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych.

5.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody określonej w § 6 ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.

6.Zapisując się do newslettera Sklepu Internetowego „Taktu” użytkownik (Kupujący, bądź inna osoba) wyraża zgodę na przyjętą przez sklep politykę prywatności, czyli wykorzystanie e-maila podanego przez użytkownika do informowania go o nowościach i promocjach.

7.Po zapisaniu się do newslettera, Sklep Internetowy „Taktu” wysyła do użytkownika e-mail z linkiem aktywacyjnym. Kliknięcie na link aktywacyjny oznacza akceptację zapisania się na listę subskrybentów newslettera.

8.Adresy mailowe użytkowników, którzy zarejestrowali się w newsletterze wykorzystywane są tylko w celu wysłaniu informacji o nowościach i promocjach. Adresy te nie są przekazywane osobom trzecim.

9.W każdej chwili użytkownik ma prawo zrezygnować z nweslettera.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 31 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. Niniejszy regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym niebędącym konsumentem jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. W sporach wynikłych w stosunkach z konsumentami właściwość sądu określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw.

4. Niniejszy regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie www.taktu.com(zakładka "Regulamin") i obowiązuje od dnia 02.09.2012 r.

5.Sklep Internetowy „Taktu” ma prawo zmienić regulamin. O każdej zmianie regulaminu Sklep informuje Kupujących przed terminem wejścia w życie zmian regulaminu. W przypadku braku akceptacji zmian w regulaminie Kupujący informuje o tym Sklep, a wówczas sklep usuwa konto Kupującego. Zamówienia złożone przez Kupujących przed zmianą regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu


ZAŁĄCZNIK 1. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO TAKTU.COM

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Taktu Marta Kępska, na podstawie wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Żabia Wola, nr 1042, NIP: 529-156-43-35, REGON: 140367864, ul. Kalinowa 4, 96-321 Osowiec.

  Dane kontaktowe:

  mkepska@taktu.com

  tel. 698-181-202

 2. Bezpieczeństwo danych:

  Administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 3. Kategorie przetwarzanych danych:

  - podstawowe dane osobowe (imię i nazwisko, nazwa firmy)

  - adres korespondencyjny

  - adres elektroniczny – email

  - nr telefonu kontaktowego

 4. Cele i podstawy przetwarzaniadanych:

  Dane osobowe w postaci adresu IP, danych zawartych w plikach cookies przetwarzamy w celu Ci wejścia na naszą stronę i przeglądania jej zawartości, na podstawie Twojej zgody – podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  Podstawowe dane osobowe (imię i nazwisko, nazwa firmy, adres korespondencyjny, adres elektroniczny – email, nr telefonu kontaktowego ) przetwarzamy w celu zawarcia umowy sprzedaży na podstawie złożonego zamówienia na stronie sklepu internetowego www.taktu.com lub przesłanej wiadoości email z zapytaniem ofertowym. W celu obsługi posprzedażowej, reklamacyjnej. W celu przedstawienia oferty handlowej, informacyjnej na podstawie zgody Klienta lub jego zapytania (podstawa z art.6 ust.1 lit. a RODO) .

 5. Odbiorcy danych osobowych:

  Dane osobowe Klienta są wykorzystywane jedynie w celu dokonania realizacji zamówienia poprzez firmę pocztową wskazaną przez niego w zamówieniu. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 6. Okres przechowywania danych:

  Dane przechowywane są do czasu usunięcia ich przez użytkownika lub otrzymania prośby o ich usunięcie.

 7. Prawa klienta :

  Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sklep Internetowy „Taktu” zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych.

 8. Informacja o dobrowolności podanych danych:

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.

 Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Wyszukiwarka
Ostatnio oglądane
TAKTU na Facebook
© Biżuteria autorska TAKTU Marta Kępska. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.
Oprogramowanie sklepu internetowego KQS.store